Portfolio

U svemu oko nas ima više inteligencije i duha nego što to isprva vidimo. Zato je stvoren DeKovach brend, sa ciljem da kroz drugačije fotografije i dizajn osnaži jednu istinu o svetu.

Pogledajte projekte kojim smo se bavili u prethodnom periodu. Svaki od njih rađen je sa velikom pažnjom i posvećenošću.