Narodni muzej Aranđelovac

Narodni muzej u Aranđelovcu osnovan je 1981. godine. U koncepcijskom smislu, predstavlja ustanovu zaštite kompleksnog tipa sa zbirkama iz oblasti paleontologije, arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti i numizmatike.

Klijent

Narodni muzej Aranđelovac

Godina

2017-

Usluge

  • Redizajniran veb-sajt na WordPress platformi
  • Fotografisanje predmeta, enterijera i eksterijera muzeja
  • Dizajn štampanih brošura muzeja, kartonskih kesa i kalendara, kataloga izložbi i legendi malog i velikog formata

Osnovne informacije

Svoju osnovnu delatnost istraživanja, proučavanja, zaštite i prezentacije pokretnih kulturnih dobara Narodni muzej u Aranđelovcu realizuje na teritoriji dveju opština, Topole i Aranđelovca. U koncepcijskom smislu, predstavlja ustanovu zaštite kompleksnog tipa sa zbirkama iz oblasti paleontologije, arheologije, etnologije, istorije, istorije umetnosti i numizmatike.

Vebsajt

www.nmar.rs

Vebsajt

NMAR me je kontaktirao sa zahtevom za izradu novog vebsajta.

Želeli su funkcionalan, svež vebsajt koji na minimalistički način predstavlja Muzej i pridružene lokalitete. Kako u tom trenutku sajtovi drugih muzeja u zemlji nisu bili dobar izbor za inspiraciju, potražio sam rešenja širom sveta.

I u ovom industriji, kao i u svim ostalim, akcenat se stavlja na vizuelni deo prezentacije sadržaja i transparetnosti informacija. Tako je nakon mesec dana istraživanja, testiranja i razrade rođen novi vebsajt Narodnog muzeja u Aranđelovcu. Takođe je bilo potrebno napraviti nove fotografije za upotrebu na celom sajtu.