PRIČE SA DUŠOM

Kako su priče jedan od najintimnijih načina da neko dodirne našu dušu, posredstvom interneta i tehnologije to je postalo još važnije. Upravo je to bilo polje na kome smo radili u redizajnu Priča sa dušom, u kvalitetnijem predstavljanju sadržaja, kao i na prepoznatljivom vizuelnom identitetu.

Klijent

Medijska kuća „Blagojević doo“

Godina

2019

Usluge

  • Logo dizajn
  • Vizuelni identitet
  • Redizajn vebsajta

Osnovne informacije

Priče sa dušom su životne priče preduzetnika, pokretača društveno-odgovornih ideja i talentovanih ljudi. Mesečno ih čita oko 100.000 čitalaca, a prenosi oko 30 medija iz regiona.

Izdavač je Blagojević media doo, agencija za veb-sajtove, povećanje medijske vidljivosti i turizam.

Novi logo

Prva stvar bila je kreiranje novog logoa, koji je usmeren na poruku Priča sa dušom. Sadrži kombinaciju štampanog i pisanog fonta koji vizuelno kreiraju celinu i nosi notu svežine i spontanosti.

Sadrži etno motiv koji ukazuje na vernost brenda tradicionalnim vrednostima, kao i minimalističke simbole ptica sa raširenim krilima na slovima č i š, koji ukazuju na povezanost sa onim što je prirodno i autentično.

Boje

Zelena i plava boja nasleđene su sa dizajna prethodnog veb sajta, ali su njihove nijanse sada življe. Dodata je žuta kao treća boja koja će se diskretno koristiti u promotivnim materijalima.

Grafički element

Grafički prikaz stabla kome se ptice vraćaju i sa koga lete uzet je kao noseći vizuelni element brenda Priče sa dušom.

Stablo simbolizuje Stvaraoca sadržaja u Medijskoj kući Priče sa dušom, a ptice Priče koje nalaze svoje mesto u njegovoj krošnji.

Ono što objedinjuje to dvoje je Duša – duboka unutrašnja povezanost stabla i ptica, predstavljena paletom boja Priče sa dušom koja se preliva od zelene (priroda) do plave (nebo).

Priče sa dušom – Stablo
Vebsajt

Dizajn vebsajta prati minimalistički stil brenda, sa akcentom na funkcionalnost, jasniji prikaz sadržaja i brzinu. Sajt je pre svega prilagođen za mobilne uređaje, pa onda za računare.