Preporuke

Kombinujući znanja iz različitih oblasti, moderan dizajn i podršku, oni sa kojima sarađujem dobijaju rešenja koja pomažu njihovoj ideji ili biznisu da raste.
Evo šta oni imaju da kažu:

 

“Dejanov dizajn predstavio
je našu kompaniju bolje nego hiljadu reči.
Sjajna saradnja sada i u budućnosti takođe. Preporuka.”

Luka M. Oroš
Energo Solutions, Češka Republika

 

“Dejan Kovačević je dizajner sa savremenim,
funkcionalnim, smisaonim i dopadljivim rešenjima.
Nekada su ta rešenja fascinantna.
Vrlo je lako i lepo sarađivati sa Dejanom.”

dr. Djordje Mihailović
direktor VŠAR

 

“Rad sa Dejanom doneo je kreativno
usavršavanje sopstvene ličnosti, kroz očigledan uspeh
svih učesnika kao rezultantu!”

Nemanja Filipović
rukovodilac departmana menadžmenta na VŠAR

 

“Dejan je veoma precizan u svom radu.
On pruža odlična i čista dizajn rešenja.
Kao kolega je iskren, direktan ali ne i nejasan,
prihvata druge ljude u grupi i njihove ideje.
Vrlo je posvećen i otvoren za nova znanja i sticanje novih iskustava.”

Mila Vitorović
senior dizajner, NO-NO Club

 

“Posvećen poslu. Temeljno istražuje,
interesuje se za mišljenje kolega različitih profila.
U komunikaciji fin i kulturan. Osetljiv, dobrodušan kao dete, a hrabar, pokazalo se,
da se zauzme za svoj lični i poslovni integritet i krene u promenu koja je na kratak
rok delovala zastrašujuće, a na dugi rok donela dobitak.
Pokazuje poštovanje prema ljudima i vrednostima koje ceni.”

Nataša Stevanović
ekonomista

 

“Rešenja koja Dejan isporučuje su jednostavna
i visokog kvaliteta, isporučena su u zahtevanom roku.
Dejanova sposobnost da stvari vidi drugačije i bolje doprinela
je da svaki odgovor na naš zahtev bude čista perfektnost. “

Lazar Mijatović
direktor, Optel Telekom