Veb-sajt: Muzej na otvorenom

Odrednica Muzej „na otvorenom“ predstavlja ideju da se digitalizovani muzejski materijal vezan za zbirku od 78 skulptura u Parku Bukovičke banje učini dostupnim putem digitalnih platformi i mreža. Putem QR kodova na markerima u parku, posmatračima su dostupne detaljne infomacije o svakoj skulpturi u tekstualnoj i audio formi.

Klijent

Narodni muzej Aranđelovac

Godina

2022

Usluge

  • Dizajn vizuelnog identiteta projekta
  • Dizajn vebsajta
  • Dizajn markera i legendi.
  • Fotografisanje, snimanje, obrada audio snimaka i mapiranje skulptura.

Osnovne informacije

Park Bukovičke banje je zaštićeno prirodno dobro, a istovremeno uživa i status kulturno-istorijske celine. Zbirka skulptura u banjskom parku jedna je od zbirki Narodnog muzeja u Aranđelovcu u čijem se predstavljanju polazi od jedne široko shvaćene ideje sadržane u terminu Muzej „na otvorenom“. Prema toj ideji, Muzej prezentuje izuzetnu umetničku kolekciju skulptura koja se nalazi u otvorenom parkovskom prostoru.

Istovremeno, odrednica Muzej „na otvorenom“ podrazumeva i nameru da se digitalizovani muzejski materijal vezan za ovu Zbirku, a do kojeg se došlo iscrpnim istraživačkim radom, postane dostupan putem digitalnih platformi i mreža.

Zbirka skulptura u parku Bukovičke banje sadrži 78 umetničkih dela. Ovoj celini pripadaju tri starije skulpture – „Lav“ Petera Ginderta, nastala tokom austrougarske okupacije, najverovatnije 1916, delo čuvenog jugoslovenskog vajara Ivana Meštrovića „Sfinga“ iz 1934. godine, i skulptura „Obelisk I“ Raje Nikolića iz 1960. godine.