Polaznici 11. jun 2018.

Dnevnik pohađanja polaznika DeKovach Workshop radionice „Osnove obrade fotografije“ u periodu od 11. juna 2018. do 15. juna 2018.

 

Ime i prezime 11. jun 2018. 12. jun 2018. 13. jun 2018. 14. jun 2018. 15. jun 2018. Prihvaćeni Uslovi radionice ličnim potpisom
Tatjana Milivojević Da
Doroteja Dokić Da
Danijela Ćertić Da
Kristina Droca Da
Danijela Novaković Da
Milica Mitrović Da
Jelena Dunić Vujić Da
Valerija Čolović Da
Radomir Pešić Da
Đorđe Mitić Da

 

Uslovi DeKovach Workshop radionice