Dnevnik pohađanja polaznika DeKovach Workshop radionice „Osnove obrade fotografije“ u periodu od 11. juna 2018. do 15. juna 2018.

 

Ime i prezime11. jun 2018.12. jun 2018.13. jun 2018.14. jun 2018.15. jun 2018.Prihvaćeni Uslovi radionice ličnim potpisom
Tatjana MilivojevićDa
Doroteja DokićDa
Danijela ĆertićDa
Kristina DrocaDa
Danijela NovakovićDa
Milica MitrovićDa
Jelena Dunić VujićDa
Valerija ČolovićDa
Radomir PešićDa
Đorđe MitićDa

 

Uslovi DeKovach Workshop radionice