Zero Waste university

Zero Waste University je studentski projekat pokrenut u junu 2017. godine na Tehničkom univerzitetu u Ostravi (VŠB) u Češkoj Republici. Cilj projekta je podići svest studenata o separaciji i reciklaži otpada u svakodnevnom životu.

Klijent

VŠB Ostrava, Češka

Godina

2017

Usluge

  • Dizajn logoa
  • Dizajn vodiča brenda
  • Dizajn UI interfejsa za mobilnu aplikaciju
  • Dizajn postera, flajera i vizit kartica
  • Dizajn kutija i pakovanja

Osnovne informacije

Zahtevi koji su bili postavljeni bili su formiranje svežeg vizuelnog identiteta brenda i njegova veća vidljivost na društvenim mrežama.

Dodatno

Logo

S obzirom da su već postojale skice logoa, one su pomogle da ga dodatno rafiniramo. Rezultat je inspirativan logo koji nosi jasnu poruku – tranformacijom postojeće stvari kreiramo novu.

Vrednosti
Dizajn pakovanja za ZWU projekat sa primenjenim logom
Vizuelni elementi

Pored logoa, razvijena je i paleta boja. Kombinacija ZWU crne, ZWU zelene i ZWU bele daje jak kontrast neophodan za važne poruke koje projekat nosi. Pored njih, dodatni vizuelni elementi su i tekstura, font i krugovi reciklaže – simboli koji već imaju široku prepoznatljivost.

Grafika projekta Zero Waste University

 

Font projekta Zero Waste University

Kako je projekat postajao ozbiljniji tako se pojavila potreba i za novim materijalima poput postera, nalepnica, lifleta…