DeKovach Dizajn i Priče sa dušom partneri u domenu dizajna i fotografije

Osvojeno treće mesto na SWPA 2016. – Nacionalna nagrada Srbije